List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
  • Клуб 9000
  • www.club9000.org
  • Сдружение с нестопанска цел, за хармонизиране на дейностите по управление на качеството в българските организации с ISO 9000.
3.5
(si*)
-
4
3.3
(si*)
-
3
3.2
(si*)
-
2
  • Булгарконтрола ЕАД
  • www.bulgarkontrola.bg
  • Извършва контрол на стоките за износ и внос, анализ на мостри и средни проби в собствени лаборатории.
3.1
(si*)
-
2