List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
 • Фермер Бг
 • www.farmer.bg
 • Предлага новини за селското стопанство, животновъдство, растениевъдство, селскостопанска техника и пчеларство.
3.8
(si*)
<5
4
 • Изпълнителна агенция по лозата и виното
 • www.eavw.com
 • Aгенцията по лозата и виното осъществява контрол по спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите от грозде и вино и вината.
3.5
(si*)
-
4
 • Агро Борса
 • www.agroborsa.com
 • Информационен справочник за земеделие и агробизнес, съдържащ база от данни с адреси на производители, търговци и на техните продукти и услуги в областта на земеделието.
3.3
(si*)
-
3
 • Ефокол АД
 • www.ecofol.com
 • Призводство на суспензионни торове Лактофол, химически и биологични продукти.
3.2
(si*)
-
2