Top :. World :. Frysk :. Maatskippij :.
List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
 • Frysk Ynternasjonaal Kontakt
 • www.fyk.nl
 • In jongereinferiening mei it doel om de Fryske jongerein bewust te meitsjen fan syn eigen taal en kultuer. Dêrby steane foaral de ynternasjonale kontakten sintraal.
3.8
(si*)
-
4
 • WSSFS
 • www.wssfs.wur.nl
 • Fryske studinten feriening yn Wageningen.
3.7
(si*)
-
4
 • FNP Ljouwert
 • ljouwert.fnp.nl
 • De Frysk nasjonale partij yn de gemeente Ljouwert.
3.6
(si*)
<10
4
 • FFJ Bernlef
 • www.bernlef.com
 • Feriening foar Fryske studinten yn Grins.
3.4
(si*)
<5
5
 • Frysk Genoatskip
 • www.friesgenootschap.nl
 • It Frysk Genoatskip, oprjochte yn 1827, spant him yn om it ûndersyk nei en de niget oan de Fryske skiednis en kultuer te befoarderjen.
3.4
(si*)
-
5
 • FNP Smellingerlân
 • www.fnp-smellingerlan.nl
 • Ofdieling fan it Frysk Nasjonale Party mei it program, de aktualiteiten, de minsken en it bestjoer.
3.3
(si*)
-
4