List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
3.5
(si*)
-
3
  • Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)
  • www.ciam.es
  • Ten a función de realizar investigacións aplicadas e básicas orientadas nas liñas de investigación preferentes dos programas de recursos e tecnoloxías agroalimentarias. Ensaios, proxectos, actividades e publicacións.
3.4
(si*)
-
5
  • Xenética Fontao
  • www.xeneticafontao.com
  • Gestión del Centro de Selección y Reproducción Animal de Galicia.
3.2
(si*)
-
3
Similar categories: