Top :. World :. Norsk :. Helse :. Medisin :.
List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • www.fhi.no
 • Skal arbeide for å bedre befolkningens helse ved å fremskaffe kunnskap om hvordan folkehelsa utvikler seg og hvilke forhold som påvirker helsa. Folkehelseinstituttet formidler kunnskap og gir råd om hvordan man kan fremme god helse og forebygge sykdom og helseskade.
4.2
(si*)
-
6
4.2
(si*)
>20
7
 • Oslo universitetssykehus
 • www.oslo-universitetssykehus.no
 • Nyheter og informasjon om og fra de enkelte divisjoner og avdelinger ved Oslo universitetssykehus.
4.2
(si*)
-
6
 • Fritt sykehusvalg
 • www.frittsykehusvalg.no
 • Oversikt over ledige operasjonsplasser og sykehusplasser på offentlige sykehus og private klinikker.
4.0
(si*)
<5
6
 • Volvat Medisinske Senter
 • www.volvat.no
 • Et veletablert supplement til det offentlige helsevesen. Volvatgruppen er landets største private helsekonsern.
4.0
(si*)
-
4
3.9
(si*)
-
6
 • Helse Vest
 • www.helse-vest.no
 • Regionalt helseforetak for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Informasjon om Helse Vest, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
3.9
(si*)
-
6
 • Aleris
 • www.aleris.no
 • Landsomfattende helse- og omsorgsforetak med virksomheter innen helse- og sykehusdrift, psykiatri- og barnevern samt eldre- og handikapomsorg.
3.9
(si*)
-
4
 • Nordlandssykehuset
 • www.nordlandssykehuset.no
 • Informasjon om helseforetaket som består av Bodø-sykehusene Nordland psykiatriske sykehus og Nordland sentralsykehus og Lofoten sykehus.
3.8
(si*)
-
5
 • Helse Midt-Norge
 • www.helse-midt.no
 • Regionalt helseforetak for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Informasjon om Helse Midt-Norge, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
3.8
(si*)
-
6