List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
 • Norsk kulturråd
 • www.kulturrad.no
 • Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond og er rådgiver for det offentlige i kulturspørsmål. På nettstedet finnes informasjon om kulturrådets aktiviteter på forskjellige områder.
4.3
(si*)
-
7
 • Norsk kulturminnefond
 • www.kulturminnefondet.no
 • Opprettet under Miljøverndepartementet som den ansvarlige nasjonal myndighet for kulturminneloven og forvaltningen av denne og annen miljøvernlovgivning.
3.9
(si*)
-
5
 • Du store verden
 • www.du-store-verden.no
 • Et samarbeidsnettverk for organisasjoner, institusjoner og grupper som arbeider innenfor kulturformidling mellom Sør og Nord og i dagens flerkulturelle norske samfunn.
3.8
(si*)
<5
3
 • Norsk kulturskoleråd
 • www.kulturskoleradet.no
 • En landsomfattende organisasjon som samler de fleste kunst- og kulturskolene for barn og unge i et nettverk.
3.7
(si*)
-
5
 • Norsk Kulturforum (NOKU)
 • www.noku.no
 • Et landsomfattende faglig forum som skal fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet og være pådriver i kulturpolitiske spørsmål.
3.7
(si*)
-
4
 • Norsk Kulturhus Nettverk
 • www.kulturhus.no
 • En interesseorganisasjon for norske kulturhus som skal synliggjøre, samordne og utvikle kulturhusenes ressurser og kompetanse.
3.7
(si*)
-
4
 • Kritikerlaget
 • www.kritikerlaget.no
 • Medlemsorganisasjon for kritikere av kunst, litteratur, teater, musikk og dans. Om laget, medlemsliste, enkelte artikler fra medlemsbladet "Krit.sirkelen" og medlemssider.
3.6
(si*)
<10
4
 • Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS)
 • www.teks.no
 • Ideell organisasjon som skal fremme elektronisk kunst i Trondheim. Etablert januar 2002. Mailingliste, informasjon om kunstnernettverk og projektoversikt.
3.6
(si*)
<10
4
3.4
(si*)
<5
4
3.4
(si*)
-
2
Similar categories: