List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
  • Polska Izba Ubezpieczeń
  • www.piu.org.pl
  • PIU - branżowa organizacja samorządowa zakładów ubezpieczeń. Informacje o działaniach PIU, forum dyskusyjne.
3.7
(si*)
<5
5
3.3
(si*)
-
4
  • Stowarzyszenie i Izba Brokerów
  • www.polbrokers.pl
  • Oficjalna strona Stowarzyszenia Polskich Brokerów i Izby Brokerów. Działalność, legislacja, archiwum prasowe, lista brokerów.
3.3
(si*)
-
3
3.3
(si*)
-
4
  • Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka
  • www.igu.org.pl
  • Izba reprezentuje różne podmioty rynku ubezpieczeniowego działając na ich rzecz i pracując nad wypracowaniem wspólnego stanowiska w ważnych dla środowiska kwestiach.
3.3
(si*)
-
3
Similar categories:
This category in other languages: