List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
 • Ekologia.pl
 • www.ekologia.pl
 • Serwis informacyjny: portal ekologiczny.
4.0
(si*)
-
5
 • EcoPortal
 • ecoportal.com.pl
 • Serwis informacyjny: Odpady, recykling, utylizacja, składowanie.
3.9
(si*)
<5
4
3.6
(si*)
-
2
 • Lub-Eko-Plus
 • www.lubekoplus.nazwa.pl
 • Czyszczenie separatorów, osadników, łapaczy substancji ropopochodnych i tłuszczowych, zbiorników, cystern, a także kotłów parowych i wodnych, pieców, mieszalników, konwertorów, silosów i elewatorów, przewodów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
3.6
(si*)
-
2
 • Port Service
 • www.portservice.com.pl
 • Utylizacja, transport, spalanie odpadów niebezpiecznych, biodegradacja gruntów zaolejonych, oczyszczanie wód zaolejonych, czyszczenie zbiorników po substancjach ropopochodnych, czyszczenie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, burzowej.
3.5
(si*)
-
2
 • Hydro-in
 • www.hydroin.fr.pl
 • Likwidacje rozlewów awaryjnych, czyszczenie i mycie nabrzeży zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, odbiór i zdanie do utylizacji zanieczyszczeń ropopochodnych.
3.5
(si*)
-
3
 • Ekograf
 • www.ekograf.bielsko.pl
 • Ewidencja zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju, obliczanie opłaty produktowej i za korzystanie ze środowiska.
3.5
(si*)
-
2
 • Comal Gdańsk
 • www.comal.com.pl
 • Kompleksowe usługi w zakresie odbioru odpadów, mycia i czyszczenia zbiorników paliwowych i cystern, prac antykorozyjnych na lądzie i morzu, prac konserwacyjno-malarskich.
3.5
(si*)
-
2
 • Metal-Bud
 • www.metalbud.katowice.pl
 • Operaty wodno-prawne, projektowanie zieleni, montaż, obsługa i serwisowanie oczyszczalni.
3.5
(si*)
-
2
 • EcoEnergia
 • www.ecoenergia.com.pl
 • Ochrona powietrza atmosferycznego. Nowe technologie ograniczające wpływ energetyki na środowisko naturalne, monitoring emisji zanieczyszczeń, usługi projektowe, doradztwo.
3.4
(si*)
-
3
Also see: