List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
3.6
(si*)
-
3
 • Ekolamp Slovensko
 • www.ekolamp.sk
 • Zabezpečuje zber a ekologickú recykláciu nefunkčných a doslúžilých svetelných zdrojov a svietidiel. [Nové Zámky]
3.5
(si*)
-
4
 • Hooch a. s.
 • www.hooch.sk
 • Služby a technológie pre životné prostredie. Údržba komunikácií. Ekonomické poradenstvo. Odpadové hospodárstvo. [Košice]
3.2
(si*)
-
2
 • EnvIdeal s. r. o.
 • www.envideal.sk
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA, vypracovanie dokumentácie a prevedenie celým procesom EIA. [Bratislava]
3.2
(si*)
-
3
 • Epik s. r. o.
 • www.epik.sk
 • Konzultačná spoločnosť v oblasti environmentálneho poradenstva. [Bratislava]
3.2
(si*)
-
2
3.1
(si*)
-
2
 • Audit-Iso.eu
 • www.audit-iso.eu
 • Poradenstvo a zavedenie systému životného prostredia ISO 14001, spracovanie dokumentácie. Interný audit, školenie. [Trnava]
3.1
(si*)
-
2
Similar categories: