Top :. World :. Slovensky :. Zdroje :. Mapy :.
List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
 • Mapy.sk
 • mapy.atlas.sk
 • Podrobná online mapa a letecká mapa celej Slovenskej republiky.
4.3
(si*)
<10
6
 • Mapy na Azet
 • mapy.azet.sk
 • Podrobné mapy sveta a Slovenska s pozíciami dôležitých objektov a firiem. Plánovanie cesty, meranie vzdialenosti a plochy, zistenie pozície GPS.
4.1
(si*)
-
4
 • MapySR.sk
 • www.mapysr.sk
 • Stránka zobrazuje objekty súvisiace s cestovným ruchom na mapovom podklade reliéfu a cestnej siete.
3.5
(si*)
-
3
 • Freytag & Berndt
 • www.freytagberndt.sk
 • Mapy a turistickí sprievodcovia, automapy, atlasy a plány miest.
3.3
(si*)
-
4
 • Mapa-Mapy.sk
 • mapa-mapy.info.sk
 • Online mapy celého sveta s možnosťou plánovania cesty. Zisťovanie GPS súradníc. K dispozícií sú 4 základne zobrazenia štandardná, satelitná, kombinovaná a terénna.
3.2
(si*)
-
0
Also see:
Similar categories: