List is sorted by PR
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • www.parp.gov.pl
 • Agencja rządowa zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.
3.9
(si*)
-
6
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • www.kig.pl
 • O strukturze, działalności i partnerach KIG, Info-Net KIG, katalogi firm, pismo eksporterów i importerów "Rynki zagraniczne", KIG Centrum Promocji, targi i wystawy.
3.9
(si*)
-
6
3.6
(si*)
>90
5
 • Business Centre Club
 • www.bcc.org.pl
 • Instytucja wielopłaszczyznowa, wspierająca przedsiębiorczych Polaków. W serwisie aktualności, informacje o historii i siedzibie organizacji, regulamin, archiwum wydarzeń, wywiady, wiadomości o kontaktach handlowych i konkursie Lider Polskiego Biznesu.
3.6
(si*)
<5
5
3.5
(si*)
-
5
3.4
(si*)
-
4
 • Polsko - Indyjska Izba Gospodarcza
 • www.piig-poland.org
 • Aktualności, informacje o organizacji jej celach i strukturze, zasady członkostwa, pliki do pobrania, publikacje, dane kontaktowe. Poznań.
3.4
(si*)
<5
4
 • Polski Związek Firm Deweloperskich
 • www.pzfd.pl
 • Związek pracodawców zrzeszający firmy deweloperskie, działające w branży budownictwa mieszkaniowego; uczestniczy w pracach legislacyjnych nad poprawą sytuacji mieszkaniowej w Polsce; działa na forum polskim i europejskim.
3.6
(si*)
-
4
 • Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 • www.hiph.org
 • Organizacja samorządu gospodarczego zrzeszającego przedsiębiorstwa hutnictwa żelaza i stali oraz metali nieżelaznych i związane z ich działalnością podmioty.
3.3
(si*)
-
4
 • Polska Izba Gospodarki Odpadami
 • www.pigo.org.pl
 • Zrzesza przedsiębiorców prywatnych, komunalnych, związki gmin, wiodące na rynku przedsiębiorstwa z kapitałem polskim i zagranicznym oraz organizacje odzysku zajmujące się zbieraniem, transportem, recyklingiem i unieszkodliwianiem wszystkich rodzajów odpadów.
3.4
(si*)
-
4
Similar categories: