Top :. World :. Kurdî :. Civak :.
List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
  • Zazakivaj
  • www.zazakivaj.com
  • Malpereke Zazakî ye ku naverokên olî diweşîne.
3.1
(si*)
<5
0
Also see: