List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
 • Fundacja Sztuki Nowej "Znaczysie"
 • znaczysie.pl
 • Informacje o organizacji promującej nową literaturę, sztukę i design, statut, zarząd, wydarzenia, warsztaty i dane kontaktowe. Kraków.
4.0
(si*)
-
4
 • Instytut Książki
 • www.instytutksiazki.pl
 • Promuje książki i czytelnictwo w kraju, a także popularyzuje polską literaturę na świecie. Aktualności, zapowiedzi wydawnicze, festiwale i wydarzenia literackie.
4.0
(si*)
-
6
 • Instytut Adama Mickiewicza
 • www.iam.pl
 • Celem działań Instytutu jest popularyzowanie polskiej kultury na świecie i współpraca kulturalna z innymi krajami. Informacje ogólne, projekty, dział programowy, aktualności.
3.9
(si*)
-
6
3.8
(si*)
-
4
3.7
(si*)
-
5
3.6
(si*)
<5
6
 • Stowarzyszenie Magurycz
 • www.magurycz.org
 • Działalność na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Statut, galeria zdjęć i dane kontaktowe. [Wymaga Flasha]
3.6
(si*)
-
4
3.6
(si*)
-
3
 • Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
 • www.zabytki-tonz.pl
 • Działalność, statut i struktura organizacji, przepisy prawa regulujące zagadnienia związane z ochroną zabytków. Wydawnictwa i publikacje, dane kontaktowe.
3.5
(si*)
-
4
 • Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
 • www.tifc.chopin.pl
 • Celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz upowszechnianie jego twórczości w kraju i za granicą. Informacje, działalność, historia, galeria zdjęć.
3.5
(si*)
-
4
Also see:
Similar categories: